Bim in actieEen aantal jaren geleden zijn wij gaan werken met een 3D tekenprogramma. Het is gebleken dat deze manier van werken heel verhelderend is voor onze opdrachtgevers.

Vanaf de eerste ontwerpen tot en met de uitvoeringstekeningen werken wij in een driedimensionaal model en kunnen wij onze plannen op ieder moment presenteren in een realistische weergave.
Een logische stap in de ontwikkeling van ons werk is het werken met BIM. BIM (Building Information Model) betekent dat er een virtueel model wordt opgebouwd door de architect welke door verschillende partijen wordt aangevuld met hun specifieke gegevens. Hierdoor ontstaat een model dat door alle partijen ingelezen en aangevuld kan worden al naar gelang de rechten dit toelaten. Door met een dergelijk model te werken ontstaat er in de voorbereidingsfase een computermodel dat identiek is aan het uiteindelijke gebouw. Door deze extreem goede voorbereiding zullen mogelijke problemen in een eerder stadium herkend worden. Het doel is om de faalkosten in de bouw te verlagen, met natuurlijk als uiteindelijke doel het verlagen van de (bouw)kosten voor de opdrachtgever.
Het zal duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat de constructeur en de installatieadviseur in een heel vroeg stadium bij het ontwerpproces betrokken zullen moeten worden. De installatie en de constructie is niet iets wat je achteraf aan het ontwerp toevoegt. Wij als Verheijden Architecten proberen de installatie en constructie juist maximaal te integreren in het gebouw. Het Vmbo college te Boxtel en de nieuwbouw van het Bonnefantencollege bijvoorbeeld, zijn door hun opzet als het ware zelf een onderdeel van de installatie geworden.
Het is op dit moment heel goed mogelijk om bijv. de kozijnen, beton- en staalconstructie en de werktuigbouwkundige installatie in een (BIM)model te integreren.